Życiorys

Urodzony 14.04.1935r. w Pińczowie. W roku 1940 wywieziony z rodziną na Syberię (ojciec w tym czasie przebywał w oflagu). Po powrocie do Polski, w roku 1946, rodzice osiedlili sie najpierw w Chorzowie, a następnie – już na stałe, w Gdańsku. Świadectwo dojrzałości uzyskał w liceum w Nowym Porcie, wcześniej wielokrotnie zmieniając szkoły wskutek kolizji ze stalinowskim modelem edukacji – nigdy np. nie pozwolił zapisać się do ZMP. Podobne problemy miał na uczelni, skąd relegowano go i wcielono do wojska – dopiero październikowy przełom w roku 1956 pozwolił mu wrócić na studia. Absolwent Politechniki Gdańskiej – inżynier elektronik, po uzyskaniu dyplomu pracował jako asystent na uczelni. Był czynnym uczestnikiem tzw. wypadków marcowych, jak i późniejszych tragicznych wydarzeń grudniowych. Usunięty z Politechniki w roku 1973 podjął pracę w Gdańskim ‚Elmorze’, gdzie – nie licząc dłuższych przerw wynikających z historycznych ‚zawirowań’ – pracuje po dzień dzisiejszy. Od roku 1976 wraz z żoną Joanną stali się jednymi z najaktywniejszych działaczy opozycji demokratycznej, a w 1978r. współzałożycielami Wolnych Związków Zawodowych. Po strajku sierpniowym Andrzej Gwiazda wybrany został wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ ‚Solidarność’. W grudniu 1981 roku najpierw internowany w Białołęce, a następnie oskarżony w tzw. procesie ‚jedenastu’ przebywał w Areszcie Śledczym na Mokotowie do lipca 1984.